Elpriser

Elpriserna presenteras i öre per kilowattimme och inkluderar elcertifikat. Fasta avgifter presenteras exklusive moms. Priserna avser elområde 1.

AVTAL
ELPRIS
PRIS INKL. MOMS
MÅNADSAVGIFT
FASTPRIS 1 ÅR
66.90 ÖRE
83.63 ÖRE
30.00 KR
FASTPRIS 2 ÅR
70.50 ÖRE
88.13 ÖRE
30.00 KR
FASTPRIS 3 ÅR
74.90 ÖRE
93.63 ÖRE
30.00 KR
RÖRLIGT PRIS
31.91 ÖRE
39.89 ÖRE
30.00 KR
ANVISAT PRIS
39.41 ÖRE
49.26 ÖRE
30.00 KR

Jämförpris

AVTAL
2 000/KWH
5 000/KWH
20 000/KWH
FASTPRIS 1 ÅR
106.13 ÖRE
92.63 ÖRE
85.88 ÖRE
FASTPRIS 2 ÅR
110.63 ÖRE
97.13 ÖRE
90.38 ÖRE
FASTPRIS 3 ÅR
116.13 ÖRE
102.63 ÖRE
95.88 ÖRE
RÖRLIGT PRIS
62.39 ÖRE
48.89 ÖRE
42.14 ÖRE
ANVISAT PRIS
71.76 ÖRE
58.26 ÖRE
51.51 ÖRE
* I Jämförpris ingår el, elcertifikat, moms samt den fasta årsavgiften.