Elpriser

Elpriserna presenteras i öre per kilowattimme och inkluderar elcertifikat. Fasta avgifter presenteras exklusive moms. Priserna avser elområde 1.

AVTAL
ELPRIS
PRIS INKL. MOMS
MÅNADSAVGIFT
FASTPRIS 1 ÅR
57.50 ÖRE
71.88 ÖRE
20.00 KR
FASTPRIS 2 ÅR
45.80 ÖRE
57.25 ÖRE
20.00 KR
FASTPRIS 3 ÅR
42.30 ÖRE
52.88 ÖRE
20.00 KR
RÖRLIGT PRIS
29.63 ÖRE
37.04 ÖRE
20.00 KR
ANVISAT PRIS
38.73 ÖRE
48.41 ÖRE
20.00 KR

Jämförpris

AVTAL
2 000/KWH
5 000/KWH
20 000/KWH
FASTPRIS 1 ÅR
86.88 ÖRE
77.88 ÖRE
73.38 ÖRE
FASTPRIS 2 ÅR
72.25 ÖRE
63.25 ÖRE
58.75 ÖRE
FASTPRIS 3 ÅR
67.88 ÖRE
58.88 ÖRE
54.38 ÖRE
RÖRLIGT PRIS
52.04 ÖRE
43.04 ÖRE
38.54 ÖRE
ANVISAT PRIS
63.41 ÖRE
54.41 ÖRE
49.91 ÖRE
* I Jämförpris ingår el, elcertifikat, moms samt den fasta årsavgiften.