Elpriser

Elpriserna presenteras i öre per kilowattimme och inkluderar elcertifikat. Fasta avgifter presenteras exklusive moms. Priserna avser elområde 1.

AVTAL
ELPRIS
PRIS INKL. MOMS
MÅNADSAVGIFT
FASTPRIS 1 ÅR
61.10 ÖRE
76.38 ÖRE
20.00 KR
FASTPRIS 2 ÅR
49.40 ÖRE
61.75 ÖRE
20.00 KR
FASTPRIS 3 ÅR
46.20 ÖRE
57.75 ÖRE
20.00 KR
RÖRLIGT PRIS
63.51 ÖRE
79.39 ÖRE
20.00 KR
ANVISAT PRIS
72.61 ÖRE
90.76 ÖRE
20.00 KR

Jämförpris

AVTAL
2 000/KWH
5 000/KWH
20 000/KWH
FASTPRIS 1 ÅR
91.38 ÖRE
82.38 ÖRE
77.88 ÖRE
FASTPRIS 2 ÅR
76.75 ÖRE
67.75 ÖRE
63.25 ÖRE
FASTPRIS 3 ÅR
72.75 ÖRE
63.75 ÖRE
59.25 ÖRE
RÖRLIGT PRIS
94.39 ÖRE
85.39 ÖRE
80.89 ÖRE
ANVISAT PRIS
105.76 ÖRE
96.76 ÖRE
92.26 ÖRE
* I Jämförpris ingår el, elcertifikat, moms samt den fasta årsavgiften.