Aktuellt

Vill du hålla dig uppdaterad? Här samlar vi aktuella nyheter, uppdateringar och tips för dig att ta del av.

Vad är skillnaden mellan elhandel och elnät?

För att elen ska fungera i ditt hem behöver du två olika avtal. Ett elnätsavtal tecknar du med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor, din nätägare.

Ditt elhandelsavtal tecknar du med valfri leverantör, ett så kallat elhandelsföretag. Det är i ditt elhandelsavtal som du bestämmer om du vill ha ett rörligt eller fast elpris. Elhandelsavtalet är det som främst reglerar hur mycket du betalar för elen som du använder, till exempel varje gång du tänder en lampa eller använder spisen. Detta avtal kan du teckna hos oss och få din elnät- och elhandelsfaktura på en och samma.