Se hur mycket fossilfri el du kan producera och gör en intresseanmälan

Till intresseanmälan
Sänk dina elkostnader med solceller på ditt tak

• Nu kan vi genom vårt samarbete med Vattenfall erbjuda dig att producera din egen fossilfria el med solceller på ditt hustak.

• Förutom att du direkt sänker dina kostnader för el, så får du en intäkt på den el du inte själv förbrukar. Det innebär att du kommer att sänka din totala elkostnad med upp till en tredjedel - beroende på hur stor anläggning du installerar.

• Genom att du säljer tillbaka den el du inte själv använder bidrar du till att andra kan använda mer förnybar, fossilfri el.

Därför ska du välja solceller från Vattenfall

• Hjälp av solcellsexperter

• Du får ett förslag på ett solcellspaket som är anpassat efter ditt taks förutsättningar och dina önskemål.

Hög kvalitet

• Allt från solpaneler, optimerare och växelriktare i din solcellsanläggning är av högsta kvalitet.

Garanti och service

• Du får en nyckelfärdig anläggning med 25 års effektgaranti och Vattenfall kommer finnas med dig före, under och efter ditt köp.

Hållbart producerade solceller

• Vattenfall säljer bara hållbart producerade solceller. Varje steg i produktionen hos under leverantörer kontrolleras och Vattenfall verkar för att koldioxidutsläppen är så låga som möjligt i produkternas hela livscykel.

Klicka på ”Få en kostnadsuppskattning” och besvara 6 enkla frågor på vattenfall.se. Därefter gör du en intresseanmälan och så har du tagit första steget mot att producera din egen fossilfria el.