Aktuellt

Vill du hålla dig uppdaterad? Här samlar vi aktuella nyheter, uppdateringar och tips för dig att ta del av.

Stadsflytten

Kiruna har länge varit känd för sin järnmalmsbrytning som exporterats runt om i världen. 2004 gick gruvföretaget LKAB ut med att man måste flytta staden pga rasrisk som blivit konsekvensen av brytningen under jorden. Det lades därför en långsiktig plan hur hela staden skulle flyttas. Hela flytten planeras att vara klar 2027.

Nästan 10 000 tusen människor beräknas flytta från Malmfältet när den nya centrumkärnan är klar. Vissa kulturbyggnader kommer att flyttas med såsom tex Kiruna kyrka. Projektet är världsunikt och har blivit omskrivet i olika internationella tidningar.